Nieuws

Themabijeenkomst 'Groen Noord in de knel'

Op 9 februari houdt GroenLinks Noord een bijeenkomst van 15.00 tot 17.00 uur in de Ceuvel voor leden en andere belangstellenden met als onderwerp ‘Groen Noord in de Knel'.

Denk mee over toenemende druk op groen in Noord. Hoe gaan we hier als stadsdeel slim mee om? Hoe zorgen we ervoor dat het groene karakter van Noord behouden blijft? Hoe zorgen we voor optimale mobiliteit in Noord en in de stad? Het bestuur en de fractie van GroenLinks Noord nodigt je van harte uit om hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Lees verder

Behoud IJplein-buurt en Laanwegkwartier

Vanuit de gemeente zijn er nieuwe plannen voor het Sixhavengebied. In die plannen staat onder andere dat de sloop van woningen bij het IJplein en het Laanwegkwartier onderzocht wordt. GroenLinks is tegen deze sloop. Deze woningen moeten gewoon blijven staan. 
Daar hebben we in Noord dan ook stevig voor gepleit. De IJplein-buurt is een bijzondere buurt, ontworpen door de architect Rem Koolhaas, waar elk blok zicht heeft op het water. Wij willen dat dit gebied een beschermd stadsgezicht wordt. Ook voor het Laanwegkwartier geldt dat goede huizen niet zomaar moeten gesloopt, en zeker niet om plaats te maken voor duurdere woningen. 
Er kunnen in deze buurt echt dingen beter, zoals de fietsroutes en de toegankelijkheid van het groen. Maar het Sixhavengebied is uniek, en dat willen we zo houden. 

Oproep voor kandidaten stadsdeelcommissie GroenLinks Amsterdam Noord

GroenLinks vindt het belangrijk dat de idealen van GroenLinks sterk vertegenwoordigd worden in de stadsdeelcommissies en is dan ook op zoek naar kandidaten die zich hiervoor willen inzetten. Heb jij hart voor jouw stadsdeel en wil jij je ervoor inzetten om de idealen van GroenLinks sterk naar voren te laten komen in de stadsdeelcommissie, stel je dan kandidaat namens GroenLinks!

Lees verder

GroenLinks zegt nee tegen woningbouw in Puur Natuur Tuin

De Kometensingel (waar nu de mooie Puur natuurtuin is) is vorig jaar juni aangewezen als een van de 30 mogelijke zelfbouwlocaties. GroenLinks had vorig jaar al aangegeven, dat we niet alle locaties geschikt vinden voor het bouwen van woningen. We vinden het namelijk ook belangrijk dat er goede openbare ruimte blijft: Noord is immers veel meer dan alleen maar huizen. Na alles te hebben afgewogen zijn we van mening dat deze locatie ongeschikt is als zelfbouwlocatie en zou moeten worden behouden als tuin voor de buurt. 

De kwaliteit van deze locatie laat zich zien door de kwaliteit van het groen, de hoeveelheid groen en ook het gebruik ervan. Het doet dienst als ontmoetingsplek voor de buurt, speelplek voor kinderen uit de buurt en voor de kinderen van de school. Het bouwen van 15 appartementen weegt niet op tegen de waarde die het nu voor de buurt heeft.