Nieuws

Oproep voor kandidaten stadsdeelcommissie GroenLinks Amsterdam Noord

GroenLinks vindt het belangrijk dat de idealen van GroenLinks sterk vertegenwoordigd worden in de stadsdeelcommissies en is dan ook op zoek naar kandidaten die zich hiervoor willen inzetten. Heb jij hart voor jouw stadsdeel en wil jij je ervoor inzetten om de idealen van GroenLinks sterk naar voren te laten komen in de stadsdeelcommissie, stel je dan kandidaat namens GroenLinks!

Lees verder

GroenLinks zegt nee tegen woningbouw in Puur Natuur Tuin

De Kometensingel (waar nu de mooie Puur natuurtuin is) is vorig jaar juni aangewezen als een van de 30 mogelijke zelfbouwlocaties. GroenLinks had vorig jaar al aangegeven, dat we niet alle locaties geschikt vinden voor het bouwen van woningen. We vinden het namelijk ook belangrijk dat er goede openbare ruimte blijft: Noord is immers veel meer dan alleen maar huizen. Na alles te hebben afgewogen zijn we van mening dat deze locatie ongeschikt is als zelfbouwlocatie en zou moeten worden behouden als tuin voor de buurt. 

De kwaliteit van deze locatie laat zich zien door de kwaliteit van het groen, de hoeveelheid groen en ook het gebruik ervan. Het doet dienst als ontmoetingsplek voor de buurt, speelplek voor kinderen uit de buurt en voor de kinderen van de school. Het bouwen van 15 appartementen weegt niet op tegen de waarde die het nu voor de buurt heeft.

Groene Lopers Noord

GroenLinks en D66 willen Noord nog groener maken! Daarom hebben de partijen samen het initiatief genomen tot de ‘Groene Lopers Noord’. Dit houdt in dat je vanaf de pont via een Groene Loper te voet, op de fiets of op de brommer naar het groen (Park of Scheg) kan gaan.

Het initiatiefvoorstel is samen met het stadsdeel zelf ingediend als inspraakreactie bij de Nota fiets. GroenLinks en D66 hopen dat dit wordt meegenomen in het Meerjarenplan Fiets. 

Beiden partijen zijn van mening dat Noord er door de Groene Lopers nog mooier bij zal liggen.

GroenLinks geeft voorrang aan de fiets

In Amsterdam Noord wordt de fiets steeds belangrijker. Door alle nieuwe bedrijvigheid is dit hét vervoersmiddel om snel in Noord van A naar B te gaan. Er zijn echter nog veel wegen waar de fiets op de tweede plaats komt. ‘De fietser als koning in Noord’ zou inhouden dat hij op doorgaande routes voorrang heeft. Zo kan de fietser goed en veilig doorrijden

Lees verder

Zwemmen in Amsterdam Noord, dat kan leuker!

Zwemmen in het Noorderparkbad zou leuker kunnen. Als je bij het binnenzwemmen met het goede weer naar buiten wilt, moet je een apart kaartje kopen. Ook tijdens het drukke familiezwemmen is meestal een van de diepe baden dicht. Je voelt je dan net een sardine in een sardineblikje: er is nog maar een klein strookje over waar je echt kunt spelen. De rest van het bad is voor de springers bij de springplank en voor de weinige banenzwemmers.

GroenLinks deed mee aan NLdoet

Afgelopen zaterdag heeft GroenLinks Amsterdam Noord het Vliegenbos opgeknapt, in het kader van NLdoet.

We hebben o.a. houtsnippers verspreid op het wild wandelpad, een bloemenlint voor de bijen aangelegd aan de Nieuwendammerkade en zwerfvuil geprikt rond Vogeldorp.

Zo wordt Noord nog aantrekkelijker voor vogels, vlinders, bijen en natuurlijk de bewoners van Noord!