Wat doen we? 

GroenLinks Amsterdam-Noord is een actieve, zelfstandige afdeling die veel samenwerkt met GroenLinks Amsterdam. Het bestuur is de drijvende kracht van de afdeling en wordt geleid door voorzitter Paulien Gankema. Veel van het werk vindt plaats achter de schermen, maar is onmisbaar voor het functioneren van de afdeling. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen en evenementen, nieuwe leden welkom heten en aansluiting zoeken bij buurtorganisaties in Amsterdam-Noord. Daarnaast ondersteunen we de fractie in de stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord. Ook is het bestuur betrokken bij het coördineren van de lokale campagne voor de verkiezingen.

Bestuursvergadering en politieke tafel

Het bestuur vergadert één keer per zes weken. Als je eerst wilt zien hoe het eraan toe gaat voor je op de functie reageert, dan ben je welkom om een keer bij een vergadering aan te schuiven. Daarnaast organiseren we elke twee weken een Politieke Tafel: een avond waarop we met leden een lokaal politiek onderwerp bespreken dat op dat moment relevant is. Hier hoef je als bestuurslid niet elke keer bij te zijn, al moedigen we het wel aan!

Waar moet je minimaal aan voldoen als bestuurslid?

 • Je bent lid (of bent van plan lid te worden) van GroenLinks 
 • Je woont in Amsterdam-Noord
 • Je kunt en wilt gemiddeld 4 uur per week / 1 avond per week besteden aan GroenLinks voor een periode van twee jaar
 • Je vindt het leuk om je samen met andere GroenLinksers in te zetten voor de afdeling

 

Profiel voor Penningmeester

Als penningmeester ben je, naast je algemene bestuurstaken, verantwoordelijk voor de geldzaken van de afdeling. Dat houdt in:

 • Je beheert de financiën van de afdeling en voert betalingen uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar en het financieel jaarverslag/jaarrekening over het voorbije jaar.
 • Je legt jaarlijks verantwoording af op de alv met de begroting en het financieel jaarverslag; 
 • Je hebt contact met andere penningmeesters in de andere stadsdelen van Amsterdam en het federatiebestuur.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de kascommissie.

Profiel voor Secretaris

 • Hou jij van orde scheppen in chaos? Voel jij je op je gemak tussen huishoudelijke reglementen, nieuwsbrieven, agenda's en notulen? Dan ben je een geboren secretaris! 
 • Als secretaris ben je verantwoordelijk voor het naleven van de statuten. 
 • In samenwerking met de andere bestuursleden zorgt de secretaris voor de organisatie van algemene ledenvergaderingen en andere activiteiten van het bestuur. 
 • Je zorgt er ook voor dat de vergaderingen goed voorbereid zijn, en stelt met de andere bestuursleden de nieuwsbrieven samen.

Profiel voor Algemeen bestuurslid 

 • Je vindt het leuk om samen met een ander bestuurslid te zorgen voor communicatie van de afdeling.
 • Je hebt ideeën over het binden van vrijwilligers, sympathisanten en geïnteresseerden en vind het leuk om daar ook uitvoering aan te geven.
 • Je neemt initiatief voor en helpt mee aan het organiseren van evenementen en activiteiten.

Reageer nu!

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van het bestuur? Mail dan jouw motivatie (max 1 a4) en CV uiterlijk 4 januari naar amsterdam.noord@groenlinks.nl. Een kandidatencommissie maakt een eerste selectie uit de brieven, en met de geselecteerde kandidaten plannen we vervolgens een kennismakingsgesprek. De kandidatencommissie draagt de kandidaten vervolgens voor op de Algemene Ledenvergadering, waar de leden stemmen op de kandidaten. 

Heb je vragen, wil je eerst een keer bellen, een kopje koffie drinken, of meekijken bij een vergadering? Dat kan! Laat het ons weten via amsterdam.noord@groenlinks.nl en we nemen contact met je op.