De afdeling GroenLinks Amsterdam Noord telt ruim 600 leden en wordt geleid door het afdelingsbestuur. Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens drie keer per jaar wordt gehouden.

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van de leden van de stadsdeelcommissie, zorgt voor ledenbinding en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. Het afdelingsbestuur bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: Paulien Gankema
  • Vice-voorzitter: Sofie Sloot
  • Secretaris: Joachim Pach
  • Penningmeester: Dennis Leeuwerik
  • Organiser: Sebastiaan Min
  • Algemeen bestuurslid: Jeroen Boerma

Contact opnemen met de fractie of het afdelingsbestuur kan via: amsterdam.noord@groenlinks.nl

Het afdelingsbestuur heeft geregeld contact met de afdelingen van andere stadsdelen en het federatiebestuur van GroenLinks Amsterdam.

Organogram