De afdeling GroenLinks Amsterdam Noord telt ongeveer 250 leden en wordt geleid door een driekoppig bestuur. Het hoogste orgaan van de afdeling is de Algemene Ledenvergadering (ALV) die minstens drie keer per jaar wordt gehouden.

Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur faciliteert het werk van onze raadsleden en organiseert politieke activiteiten. Het afdelingsbestuur wordt door de leden gekozen. Het afdelingsbestuur bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter: Marc de Klerk
  • Secretaris: Marieke Oomen
  • Penningmeester: Patty Muller

Contact opnemen met de fractie of het afdelingsbestuur kan via: amsterdam.noord@groenlinks.nl