Standpunten

Standpunten

Noord voor iedereen

Bewoners ontmoeten elkaar waar zij dat willen. GroenLinks wil dat graag stimuleren. Daarom krijgt wat ons betreft elke buurt een buurtontmoetingsplek. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle Noorderlingen, en juist ook de kwetsbare groepen, mee kunnen doen in de samenleving. Daarom maken wij ons er hard voor dat er voldoende sociale woningen beschikbaar komen.

Noord nóg groener

Noord blijft voorloper op het gebied van duurzaamheid. Noord stimuleert en faciliteert initiatieven van burgers én bedrijven. In de visie van GroenLinks zijn de parken en het buurtgroen in Noord ontmoetingsplekken voor de buurtbewoners.

Noord nóg bereikbaarder

De komende vier jaar gaat GroenLinks het fietsen aanmoedigen met goede fietspaden, goede fietsenstallingen, verkeersluwe wijken en routes die ook veilig zijn voor kinderen. Wat ons betreft zullen er de komende vier jaar nog meer ponten over het IJ varen. En elke Noorderling moet straks gemakkelijk met het OV naar de winkelcentra en het centraal station kunnen komen.