Er komt veel nieuws tot stand onder de Noordse zon en duurzame initiatieven hebben de wind mee. Veel inwoners, organisaties en bedrijven in Noord willen zelf investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen op de eigen woning of het bedrijfspand, in extra isolatie van woningen of in groene daken.

 • Stimuleren
  GroenLinks wil dat de bestuurscommissie Noord nieuwe duurzame initiatieven opzoekt, losmaakt, op gang brengt, steunt en verbindt.
 • Afval
  Duurzaamheid is ook goed omgaan met afval. Door afspraken te maken met ondernemers en bewoners wordt zowel de omgeving schoner, én kan de recycle-economie verder op gang worden gebracht. Kringloopwinkels en repair cafés zijn hierbij een goede aanvulling.
 • Onderwijs
  Jong geleerd is oud gedaan, dus aandacht voor natuur en milieu in het onderwijs is van cruciaal belang.
 • Recyclen
  Ook hergebruik van leegstaande panden hoort bij de recycle-economie: GroenLinks maakt zich hard voor tijdelijke bestemmingen van dit soort gebouwen. Juist op deze plekken kunnen creatieve en innovatieve ontwikkelingen starten, groeien en succes behalen.
 • Elektrisch
  Door in te zetten op elektrisch vervoer (auto; fiets en scooter) wordt de lucht in Noord schoner en maken we de weg vrij voor het inzetten van groene energie voor mobiliteit.
 • Autodelen
  Daarnaast kiezen steeds meer mensen voor een vorm van autodelen (bijv. car2go) in plaats van zelf een auto te willen bezitten. GroenLinks juicht deze duurzame ontwikkeling toe en wil mogelijkheden hiervoor uitbreiden en stimuleren.
 • Initiatieven
  Of het nu gaat om zonnepanelen op je eigen dak of dat van de buurtschool, een coöperatieve windmolen of het isoleren van bedrijfspanden, GroenLinks stimuleert en faciliteert groene initiatieven van Noorderlingen!