GroenLinks vindt het belangrijk dat alle Noorderlingen, en juist ook de kwetsbare groepen, mee kunnen doen in de samenleving. Daarom maken wij ons er hard voor dat er voldoende sociale woningen beschikbaar komen.

 • Armoede
  In Noord groeit 1 op 3 kinderen op in armoede. Dat is meer dan in andere delen van Amsterdam. Deze kinderen verdienen een goede toekomst, een goede woning en steun vanuit de eigen omgeving.
 • Uitsluiting
  Het betrekken van deze kinderen en hun ouders bij allerlei activiteiten om zo het risico op sociale uitsluiting tegen te gaan is hierbij de ambitie van GroenLinks Amsterdam Noord.
 • Hulpverlening
  Niet iedereen in Noord kan nu meedoen: er zijn ook Noorderlingen met schulden, die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren. Of Noorderlingen, die het huis nauwelijks uitkomen of schoolverlater zijn en geen baan kunnen vinden. Deze groep heeft zelf een extra handje nodig.
 • Talenten
  Onder andere via maatjesprojecten wil GroenLinks kwetsbare Noordelingen betrekken bij de directe leefomgeving. Ook laagdrempelige voorzieningen als Leger des Heils, DORAS en ADAM EN EVA zijn plekken waar mensen hulp kunnen vinden en hun talenten kunnen ontplooien.
 • Signalering
  De bestuurscommissie hebben een signalerende en faciliterende rol om de kwetsbare bewoners de stem te geven, die zij nodig hebben. Werkervaring opdoen is een belangrijke stap op weg naar de samenleving.
 • Samenwerking
  Samenwerking tussen organisaties is hierbij belangrijk, zoals de bundeling van krachten tussen de Voedselbank, Voedseltuin en Resto VanHarte.
 • Wonen
  Bewoners hebben ook een goede buurt nodig met een goede sociale cohesie. Een goede, betaalbare woning is hiervan een onmisbaar onderdeel. GroenLinks zal zich er hard voor maken dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor diegenen die deze nodig hebben.

Meer lezen?

Lees hier een van onze columns over sociale zaken

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-noord/zorg-en-welzijn/artikel/3226209/…