Wat ons betreft zullen er de komende vier jaar nog meer ponten over het IJ varen. En elke Noorderling moet straks gemakkelijk en binnen 30 minuten met het OV naar de winkelcentra en het centraal station kunnen komen.

 • Veerdiensten
  De ponten zijn heel belangrijk voor Noord. Dat is vooral te merken in de spits: veel fietsers en voetgangers die tegelijk het IJ over willen. De veerdiensten zullen volgens GroenLinks vaker moeten gaan varen met langere spitstijden.
 • Aanmeerplaatsen
  Er zal ook meer spreiding moeten komen van de aanmeerplaatsen voor de ponten. Zo zou de IJpleinpont beter aan kunnen landen bij de brandweersteiger aan de centrum-kant en zou het NDSM-veer op z’n minst ook buiten de spits elk kwartier moeten varen. Zo zal iedereen op een veilige manier naar de overkant kunnen.
 • Gedragregels
  Ook zet GroenLinks actief in op veiliger reizen op de pont. Gedragsregels zijn hierbij belangrijk. Scooters willen we aanmoedigen hun motoren uit te zetten. Hiervoor willen we verkeersregelaars tijdens de spitstijden inzetten.
 • Bereikbaarheid
  Met de komst van de Noord/Zuidlijn wordt Noord gemakkelijker bereikbaar. Noord is echter groot; veel bewoners zullen aangewezen blijven op ander vervoer naar het centrum. Iedere Noorderling zou makkelijk en snel naar de winkels, de ponten en het station moeten kunnen reizen zonder onnodige overstap.
 • Bussen
  Niet alleen frequentere veerdiensten, maar ook de bussen door de IJ-tunnel én binnen Noord zijn hierbij van groot belang. Geheel Noord zou voor de bussen als stadsgebied moeten gelden, met dus een hoge busfrequentie.
 • Landelijk Noord
  Goed openbaar vervoer in Noord betekent ook dat Landelijk Noord goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer en dat het nieuwe zwembad een goede bushalte verdient.