Verkeersveiligheid rondom scholen

GroenLinks Amsterdam Noord vindt verkeersveiligheid rondom scholen heel belangrijk (http://www.dichtbij.nl/amsterdam-noord/regionaal-nieuws/artikel/3923080/onveilig-naar-school-bij-de-ijsbreker.aspx.

Sinds dit jaar steunen we een groep bezorgde ouders in Amsterdam Noord, die samen een facebook pagina over verkeersveiligheid hebben gemaakt. Er zijn inmiddels meer dan 500 ouders lid: https://www.facebook.com/groups/642078262571004/.

Om dit onderwerp goed op de kaart te zetten hebben we als GroenLinks een gelegenheidscoalitie gesmeed samen met de VVD. Dit is een goede manier om te laten zien dat dit onderwerp de partijlijnen overstijgt en ook om samen zoveel mogelijk te kunnen bereiken op dit onderwerp.

Vrijdag 13 maart zal er een gezamenlijk werkbezoek zijn aan diverse scholen. Er zullen zowel leden van GroenLinks als van de VVD aanwezig zijn, afkomstig uit verschillende windstreken (de stad, het stadsdeel, de provincie en de Tweede Kamer). Hierbij zullen de scholen en ouders toelichten hoe zij op dit moment de verkeersveiligheid rondom te scholen ervaren.
 
 
Achtergrond: 
Al lange tijd is GroenLinks bezig met verkeersveiligheid rondom scholen in Noord. De afgelopen 4 jaar hebben we een inventarisatie gemaakt van de situaties bij de scholen (zie de bijlagen uit 2011). Tevens hebben wij hiervoor via het stadsdeel geld vrijgemaakt om op een aantal scholen maatregelen te nemen.