Sinds twee jaar woon ik met veel plezier in Amsterdam Noord. In deze korte tijd ben ik bezig geweest met het ontdekken van het stadsdeel. Dit heb ik onder andere gedaan door huis aan huis te gaan en veel bewoners te spreken. Mijn verkiezing als gebiedsvertegenwoordiger zie ik als een verlenging van die ontdekkingstocht.

Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik het belangrijk vind dat er (ook) op stadsdeelniveau wordt gepleit voor betaalbare woningen, groene duurzame wijken, goede veilige fietspaden en betaalbare zorg voor mensen in een kwetsbare positie.  

Als gebiedsvertegenwoordiger lijkt het mij leuk om, naast het lezen van beleidsstukken en het deelnemen aan vergaderingen, in gesprek te gaan met bewoners en belanghebbenden. Door deze gesprekken ontdek ik nieuwe dingen en kom ik veel te weten over de wereld achter de papieren werkelijkheid. Daarnaast wil ik zo veel mogelijk aansluiten bij vele, fantastische, reeds bestaande initiatieven hier in Noord. Ik denk dat mijn sterke analytische vaardigheden, mijn nieuwsgierigheid en empathie hierbij goed van pas komen.

De kandidatencommissie schrijft over mij: De commissie ziet in Wijbe een stadsdeelcommissielid dat vanuit een oprechte betrokkenheid bij mensen een verbindend karakter kan geven aan lokale politiek en Noords beleid’.