Ik woon al bijna 30 jaar in Amsterdam Noord op de Nieuwendammerdijk en heb Noord zien veranderen van een stadsdeel met een no-go-area imago, naar een ›vrolijke yuppenstad met -eindelijk!- heel veel heerlijke restaurants en bioscopen. Al jaren loop ik met een hond door het Vliegenbos en spreek dan de meest uiteenlopende mensen, maar zeker ook veel ‘oude’ Noordelingen die heel ongelukkig worden van al die veranderingen om hen heen, niet omdat ze echt tegen zijn, maar omdat ze zo graag deel uit zouden willen maken van die flitstende vernieuwing en dat lukt niet echt. Ze weten niet hoe ze aansluiting kunnen vinden. Hun ervaringen, meningen en wensen zijn anders en ze merken dat de nieuwe welgestelde Noorderling geen boodschap aan hen heeft. Al ben ik zelf ook ‘import’, ik heb met die oude Noorderlingen te doen en wil wat voor ze betekenen.

Door mijn honden heb ik ondertussen wel alle hoeken en gaten van de natuur van Noord leren kennen. Het Viegenbos, het Baanderspad, de Rietlanden en allerlei gebiedjes waarvan ik de naam vaak niet eens weet. Noord is, was, een prachtige groene stad. Met z’n brilslang, z’n Tapuit, boomklever, …en alle andere beesten die ik juist in het groen van Noord heb leren kennen. Zooo erg dat dat verdwijnt en er overal enkel maar vierkante plakjes postzegel groen over blijven waar geen natuur in kan wonen. Ik was lid van het bestuur van het Vliegenbos en leerde daar van alles over bomen, over groen, kennis die er nu eens echt toe doet, waardoor je in het groen niet alleen meer groen ‘ziet’ maar ook ‘hoort’, ‘beleeft’. Ik wil strijden voor écht groen in Noord, gewoon voor het groen zelf, maar ook omdat groen aantoonbaar zorgt dat mensen gezonder blijven, gelukkiger.

Als kind heb ik best lang in Iran gewoond en daar een levenslange verbintenis met het MiddenOosten aan over gehouden. Toen ik stopte met mijn werk om trainingen geven aan managers, ben ik daarom ook dezelfde dingen gaan doen met migrantenvrouwen. Inmiddels heb ik allerlei scholen en buurthuizen in Noord van binnen gezien en vrouwen van allerlei nationaliteiten dingen geleerd over leiderschap en weerbaarheid. En: ervaren hoe de onwaarschijnlijkste combi’s van nationaliteiten samen plezier kunnen maken en via de humor elkaar gaan begrijpen, ook zonder uitleg.

De ‘oude’ Noorderlingen, het groen in Noord, de rijkdom aan nationaliteiten in Noord en ja ook de welgestelde Groenlinkser, zijn me allemaal even dierbaar en ik wil graag werken aan het vinden van draagvlak en verbinding voor een leefbaar Noord.

Ik wil van alles en daarom ben ik actief, nu ook in het bestuur van Groenlinks Noord. Ik zou willen dat Noord het grote voorbeeld wordt van een dankzij het groen werkelijk leefbare en gezonde plek. Waar elke cultuur een plek heeft en waar het lukt om bevolkingsgroepen ondanks al hun verschillen te verbinden,