Besuurder groen en openbare ruimte Stichting ANGSAW (Amsterdam Noord Groene Stad Aan het Water).

"Als omgevings-psycholoog is de vraag 'waarom is het fijn om er te zijn' voor mij de leidraad bij het invulling geven aan de inrichting van een (openbare) ruimte. In de organisaties waarvoor ik gewerkt heb, de besturen waar ik nu in zit, in mijn politieke activiteit en bij concepten die ik ontwikkeld heb zijn groen, leefbaarheid, verbinding en betrokkenheid centrale begrippen en uitgangspunten in mijn werk."