De afgelopen weken is het debat rond de mogelijke plaatsing van windmolens in de zoekgebieden in Amsterdam losgebarsten. Veel insprekers wisten de weg naar de vergadering van de stadsdeelcommissie en de mailboxen van haar leden te vinden. GroenLinks Amsterdam Noord heeft de afgelopen week een bijeenkomst gehouden met bewoners van Amsterdam Noord om over dit onderwerp te praten. 

Uit de gesprekken met bewoners blijkt dat er veel vragen en zorgen bestaan omtrent de plaatsing van de windmolen. Een deel van de bewoners die wij spraken maken zich zorgen over de mogelijke schade voor de volksgezondheid. Ook waren er bewoners die bezorgd zijn over de impact die de molens kunnen hebben op de natuur en, in het bijzonder, de vogels en vleermuizen. Tot slot was er een breed gedragen gevoel dat het onduidelijk is hoe de voorlichting en participatie vanuit de gemeente verloopt. 

Naar aanleiding van de signalen heeft de stadsdeelcommissie afgelopen woensdag een advies richting het College gestuurd. Hierin roept de stadsdeelcommissie de gemeente op om een beter participatieproces te starten, waarin bewoners de kans krijgen om hun zorgen naar voren te brengen en samen te kijken wat wel en wat niet mogelijk en wenselijk is in Amsterdam Noord met betrekking tot het plaatsen van de windmolen. 

GroenLinks Amsterdam Noord vindt het belangrijk dat de doelen in het klimaatakkoord worden gehaald. Wetenschappers laten ons al lange tijd zien wat de gevolgen zullen zijn als wij niets doen om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen. De energietransitie en de doelen uit de RES moeten worden vormgegeven door middel van een goed participatieproces waarbij bewoners serieus genomen worden. Dit heeft, wat ons betreft, nog onvoldoende plaatsgevonden in Amsterdam Noord. Wij zeggen daarom tegen dit College: ga een volwaardig participatieproces starten waarin bewoners als een serieuze partij wordt gezien. Samen kunnen we kijken op welke manier de doelen kunnen worden behaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de zorgen die er leven en de ideeën die worden aangedragen. 

Het aangenomen advies is hier te vinden: https://noord.notubiz.nl/document/9755124/3/Ongevraagd%20advies%20winturbines%20Noord 
En het Concept RES hier: https://energieregionhz.nl/app/uploads/2020/02/DEF-Concept-RES-Amsterdam_mail.pdf