Oproep voor kandidaten stadsdeelcommissie GroenLinks Amsterdam Noord

GroenLinks vindt het belangrijk dat de idealen van GroenLinks sterk vertegenwoordigd worden in de stadsdeelcommissies en is dan ook op zoek naar kandidaten die zich hiervoor willen inzetten. Heb jij hart voor jouw stadsdeel en wil jij je ervoor inzetten om de idealen van GroenLinks sterk naar voren te laten komen in de stadsdeelcommissie, stel je dan kandidaat namens GroenLinks!

Wat is de stadsdeelcommissie?

In 2018 gaat het bestuurlijk stelsel in Amsterdam veranderen. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 stemmen Amsterdammers twee keer. De ene stem is op een kandidaat voor de gemeenteraad Amsterdam. De andere stem is voor een kandidaat voor de stadsdeelcommissie.
De bestuurscommissies zullen dus vervangen worden door stadsdeelcommissies met andere taken en bevoegdheden.
 
Voor de stadsdeelcommissie van Amsterdam Noord zullen in totaal twaalf vertegenwoordigers gekozen worden: vier uit Oud Noord, vier vertegenwoordigers uit Noord Oost en vier uit Noord West. In de stadsdeelcommissie komen de vertegenwoordigers van de gebieden samen om in gesprek te gaan met het dagelijks bestuur (DB) van het stadsdeel en om het DB gevraagd en ongevraagd te adviseren. De stadsdeelcommissie vergadert twee keer per maand. Meer informatie over de stadsdeelcommissies kun je vinden op de website van de gemeente Amsterdam.
 
Naar wie zijn wij op zoek?
De kandidatencommissie van GroenLinks Amsterdam Noord is op zoek naar sterke, sprankelende en diverse kandidaten die gemotiveerd zijn om een stevige GroenLinks-inbreng te leveren in de stadsdeelcommissie van hun stadsdeel.  
Wij zijn op zoek naar kandidaten die wonen in de volgende gebieden: Oud Noord, Nood Oost en Noord West.
 
Rol adviescommissie

 • Adviseert (gevraagd en ongevraagd) het DB en de raadscommissie
 • Is een aanspreekpunt voor burgers
 • Oren en ogen van het gebied
 • Helpt mee burgerinitiatieven te faciliteren
 • Denkt na over uitbreiding lokale democratische experimenten

 
Profiel
Wij zijn op zoek naar kandidaten die:

 • lokaal betrokken zijn en zich met veel enthousiasme willen inzetten voor het gebied waarin zij wonen.
 • een actieve, betrokken en toegankelijke instelling hebben richting bewoners, bedrijven  en maatschappelijke organisaties.
 • een breed netwerk in het gebied hebben of bereid zijn dat netwerk op te bouwen.
 • loyaal zijn aan de idealen van GroenLinks.
 • een breed netwerk hebben binnen GroenLinks Amsterdam of bereid zijn dat netwerk op te bouwen.
 • gemotiveerd zijn om een stevige bijdrage te leveren in de stadsdeelcommissie en aan de ontwikkeling van de positie van de stadsdeelcommissie binnen de bestuurlijke organisatie van de stad.
 • teamspirit hebben en bereid zijn samen te werken.
 • beschikken over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en in staat zijn om het nodige lees- en schrijfwerk te verrichten om vergaderingen en adviezen goed voor te bereiden.
 • minimaal 8 uur per week beschikbaar zijn, op onregelmatige tijden (overdag, ’s avonds en in het weekend)

 
Randvoorwaarden
Van alle kandidaten vragen wij verder dat zij:

 • in het gebied wonen waarvoor zij zich kandidaat stellen, minimaal 18 jaar zijn (met ingang van 21 maart 2018) en bereid zijn om hun gebied vier jaar te vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissie.
 • ten tijde van de ALV waarop de kandidatenlijst wordt vastgesteld, lid zijn van GroenLinks
 • instemmen met de geldende afdrachtregeling, medewerking verlenen aan het GroenLinks-integriteitsprotocol en bereid zijn om desgevraagd een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te leveren.
 • het verkiezingsprogramma van GroenLinks Amsterdam onderschrijven en, als dit op bepaalde onderdelen niet het geval is, dit melden tijdens het gesprek met de kandidatencommissie.
 • indien de ALV van GroenLinks Amsterdam Noord dit via een terugroepingsprocedure vraagt, hun lidmaatschap van de stadsdeelcommissie zullen opgeven.
 • indien gekozen als stadsdeelcommissielid, actief zullen deelnemen aan de verantwoording aan de leden van GroenLinks Amsterdam Noord.

 
Vergoeding
Een lid krijgt een vergoeding van de gemeente en ondersteuning van het stadsdeel bij het werk. Per maand wordt er 350 euro per vergadering vergoed (maximaal 700 euro). Een lid van de stadsdeelcommissie ontvangt alleen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering die door het DB uitgeschreven is.
 
Herken jij je in het profiel en wil je je kandidaat stellen namens GroenLinks?
Je kunt je aanmelden als kandidaat door een e-mail te sturen naar amsterdam.noord@groenlinks.nl. We verzoeken je om daarbij de volgende gegevens en stukken aan te leveren:

De gesprekken met kandidaten vinden plaats tussen 1 en 31 december 2017. Ben je in die periode (gedeeltelijk) verhinderd, bijvoorbeeld vanwege vakantie, vermeld dit dan in jouw e-mail.
 
Je kunt je kandidaat stellen tot en met 30 november 2017. Zo spoedig mogelijk daarna  neemt de kandidatencommissie contact met je op om aan te geven of je uitgenodigd wordt voor een gesprek en om de verdere procedure met je door te nemen. Iedereen die zich aanmeldt als kandidaat ontvangt bericht.
 
Twijfel je om je kandidaat te stellen of wil je meer informatie?
Schroom vooral niet om contact op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen aan amsterdam.noord@groenlinks.nl