De zon schijnt buiten, de tempraturen lopen op en Nederland gaat stapvoets weer open. Hoewel we voorzichtig moeten blijven en afstand moeten houden, steken we in Noord weer volop de handen uit de mouwen. Ook GroenLinks zit in ons prachtige groene stadsdeel niet stil. De afgelopen weken hebben we jullie op de hoogte gehouden van het werk van Esther Lagendijk (stadsdeelbestuurder Noord GL) en Nicoline van der Torre (stadsdeelcommissielid Oud Noord). Vandaag spreken we met Wijbe Langeveld, stadsdeelcommissielid GroenLinks voor Noord-West. Met Wijbe kijken we vooruit. Naar de kansen die er zijn, niet meer alleen achter de laptop, maar ook samen op straat met buurtbewoners.

Hoe is het de afgelopen weken gegaan als stadsdeelcommissielid?

Het was een moeilijke periode. In mijn functie is het belangrijk om bewoners in Noord te zien en te spreken bij buurtbijeenkomsten. Het contact heeft nieuwe vormen moeten aannemen en dat was in het begin lastig. Ook konden bewoners tijdelijk niet fysiek inspreken bij stadsdeelcommissievergaderingen. Gelukkig is het nu weer mogelijk om met bewoners fysiek in gesprek te gaan, wel op 1.5 meter afstand van elkaar.

Met welke zaken ben je bezig geweest?

In Noord hebben we advies gegeven aan het college en gemeenteraad over een aantal actuele onderwerpen die ook de bewoners van Noord raken. Bijvoorbeeld de planvorming rondom de Noorder IJplas en de regionale energietransitie. Het schrijven van ongevraagde adviezen, samen met bewoners in Noord, was lastig. Dit deed toch een beetje afbreuk aan de lokale democratie.

Wat is in jouw beleving de invloed van de corona maatregelen op de lokale democratie? 

Buurtbewoners zijn de oren en ogen van de buurt. Het houden van buurtbijeenkomsten en met de bewoners in gesprek gaan over onderwerpen die er voor hen toe doen vormt de basis van onze lokale democratie. Gelukkig merk ik dat er nu weer meer kan. Er worden meer kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd. Daar kan ik als stadsdeelcommissielid ook naar toe en met bewoners in gesprek.

De vergaderingen van de stadsdeelcommissie waren eerst telefonisch, hierdoor konden burgers niet gemakkelijk volgen wat er werd besproken. Gelukkig gebruiken we nu een digitaal systeem waardoor burgers wel mee kunnen kijken. Op de website van noord.notubiz.nl kunnen burgers alle stukken van de vergaderingen ook digitaal raadplegen. Het is voor GroenLinks belangrijk dat de lokale democratie sterk blijft, ook al is dat in een nieuwe vorm door corona.

Worden de reguliere processen binnenkort weer opgepakt?

Steeds meer. Hoewel een volle publiekstribune bij de vergaderingen misschien nog even gaat duren, merk ik dat het stadsdeel nu actief nadenkt over nieuwe mogelijkheden. Een goed voorbeeld zijn de buurtbudgetten. Kleine groepjes gaan aan de slag met concrete ideeën voor buurten in Noord.

Waar kijk je zelf naar uit in je werk als commissielid nu de maatregelen worden versoepeld?

We willen als GroenLinks meer werk maken van verkeersveiligheid, met name voor fietsers. Er zijn nog teveel onveilige plekken om te fietsen in Noord. Hierover willen we in gesprek met bewoners in verschillende buurten in Noord. Ook werken we aan een advies over de capaciteit van de veerponten. We zien dat de druk op de ponten gaat toenemen. We vragen ons af of de geplande capaciteit wel voldoende is met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. We willen daarom dat de frequentie van de pontjes toeneemt zodat alle mensen per pont kunnen overvaren en er geen lange wachttijden ontstaan aan wal - waarmee de veiligheidssituatie beter gewaarborgd kan worden. De komende periode blijft het onderwerp van goede oeververbindingen tussen Noord en de rest van Amsterdam voor GroenLinks ook een prioriteit.

Hartelijk dank Wijbe, en heel veel succes!