Nieuwsbrief April 2015

Nieuwsbrief April 2015

1 Mei Viering

Jaarlijks organiseert GroenLinks Amsterdam een 1 mei-viering. Het thema van dit jaar is 'De ontspannen samenleving en de mogelijkheden van een basisinkomen’. Dit jaar zal Bram van Ojik een lezing verzorgen over de ontspannen samenleving, de veranderende arbeidsmarkt en wat de rol van het basisinkomen daarin zou kunnen zijn. Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer (Universiteit van Amsterdam) zal hierop reageren en zijn visie op deze thema’s geven. Gespreksleider is Eva Groen-Reijman
 

Tijd:      17.00 - 19.00 uur
Plaats:   Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50

Klik hier en meld je aan voor het Facebook-evenement

10 Mei De Groene van Amsterdam

Op zondag 10 mei vindt de tweede Groene van Amsterdam plaats. Deze keer geen marathon, maar wel een 10 km loop door het Sloterpark, Geuzenveld en de Tuinen van West. Ook deze keer wil GroenLinks met velen (herkenbaar!) aanwezig zijn, met lopers op het parcours en met vrijwilligers langs het parcours. Voor een ieder die Nieuw-West (nog) niet zo goed kent: een ideale gelegenheid om ook dit deel van Amsterdam te ontdekken! 
GroenLinks wil jullie stimuleren om mee te lopen en biedt jullie €7,50 korting op de inschrijfprijs van €12,50. Wil je hier gebruik van maken, of wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren kun je ook mailen naar nieuw-west@groenlinks.nl.

23 Mei March against Monsanto en TTIP

In rap tempo veroveren chemische bedrijven als Monsanto de wereldzadenmarkt. Combinaties van hightech zaden en gif zijn voor de multinationals een commercieel succes, maar vergiftigen onze aarde. Die raakt uitgeput, waardoor de opbrengsten van het land afnemen. Het onkruid raakt ongevoelig voor gif, waardoor er steeds meer van gebruikt wordt. De biodiversiteit holt daardoor achteruit. Daarom wordt er op zaterdag 23 mei een demonstratie tegen Monsanto en TTIP georganiseerd. GroenLinks zal meelopen bij deze demonstratie en roept bij deze haar leden op om ook aan te sluiten.

Tijd:    14.00
Plaats: Dam, Amsterdam

Om je aan te melden of voor meer informatie, neem contact op met Bas Groen:

bjc.groen@gmail.com

https://www.facebook.com/events/455151151302824/

5 Juni Ledenactiviteit: Multi-Cocina Stichting Cleopatra

Op 5 juni gaan wij als ledenactiviteit met GroenLinks Amsterdam Noord eten bij Stichting Cleopatra en we nodigen jullie bij deze van harte uit om ook te komen!

Iedere 1e vrijdag van de maand is er keuze uit 3 verschillende gerechten uit verschillende culturen.
Multi-Cocina wordt klaargemaakt volgens originele recepten uit o.a. :
Marokko, Egypte, Sudan, Irak, Brazilië, Suriname, NL, Iran en Turkije.
Elke maand is er keuze uit 3 verschillende nationale eetspecialiteiten uit diverse culturen. De prijs voor het buffet is 10 euro, de vaste menuprijs is 5 euro per persoon.

Tijd: 18.00 - 21.00
Plaats: J.Drijverweg 5, Amsterdam Noord

Vacature Bestuur Amsterdam Noord

Vanwege het vertrek van Edwin Grooters, is het bestuur per direct op zoek naar een nieuw, enthousiast bestuurslid. Op dit moment zijn wij met 4 bestuursleden. Heb je interesse of wil je meer informatie?
Stuur dan een mail naar: amsterdam.noord@groenlinks.nl

Uit de fractie: 

GroenLinks Noord is de afgelopen tijd druk bezig geweest. Er hebben belangrijke punten op de agenda gestaan, zoals de gebiedsagenda's, de agenda Groen en de buurtbijeenkomsten. Ook in juni zal GroenLinks samen met de andere bestuurscommissieleden weer buurtbijeenkomsten organiseren bijv. in de Van der pekbuurt (zie http://www.noord.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissie/verslagen/ voor eerdere bezoeken).

We hopen jullie snel een keer te ontmoeten. Uiteraard zijn jullie welkom om een keer te komen kijken op een fractievergadering of een commissievergadering. Je kunt me hiervoor benaderen via mjmingl@gmail.com.