GroenLinks geeft voorrang aan de fiets

In Amsterdam Noord wordt de fiets steeds belangrijker. Door alle nieuwe bedrijvigheid is dit hét vervoersmiddel om snel in Noord van A naar B te gaan. Er zijn echter nog veel wegen waar de fiets op de tweede plaats komt. ‘De fietser als koning in Noord’ zou inhouden dat hij op doorgaande routes voorrang heeft. Zo kan de fietser goed en veilig doorrijden

GroenLinks heeft met behulp van haar leden vijf plaatsen geselecteerd waar het fietsvriendelijker kan. Deze plaatsen zijn te vinden op het kaartje hieronder. De nu gevaarlijke plaatsen zijn door heel Noord heen: bij de Appelweg, bij de Kadoelenbrug en het Hagendoorplein. Maar ook als je naar de Jumbo foodmarkt wilt met de fiets. Als laatste ook de doorlopende fietsroute vanuit de pont naar het Mosplein, waar je opeens moet stoppen voor de auto

GroenLinks vindt dat deze plaatsen veiliger moeten voor de fiets: Geef de fiets voorrang en laat de auto wachten. Richt ook de weg zo in dat er een doorlopende fietsroute is. Dit kan door het maken van een vrijliggend fietspad, voorrangsregels te wijzigen of door het aanbrengen van een rode fietsstrook op de bestaande weg.

Afgelopen woensdag hebben wij ons voorstel besproken in de bestuurscommissie. De rest van de leden was positief over het voorstel en de portefeuillehouder stelde voor om deze plaatsen mee te nemen in een bredere studie naar de fietsvriendelijkheid van Noord. GroenLinks is blij met deze studie en zal actief blijven meedenken hoe Noord nog fietsvriendelijker kan.