Behoud IJplein-buurt en Laanwegkwartier

Vanuit de gemeente zijn er nieuwe plannen voor het Sixhavengebied. In die plannen staat onder andere dat de sloop van woningen bij het IJplein en het Laanwegkwartier onderzocht wordt. GroenLinks is tegen deze sloop. Deze woningen moeten gewoon blijven staan. 
Daar hebben we in Noord dan ook stevig voor gepleit. De IJplein-buurt is een bijzondere buurt, ontworpen door de architect Rem Koolhaas, waar elk blok zicht heeft op het water. Wij willen dat dit gebied een beschermd stadsgezicht wordt. Ook voor het Laanwegkwartier geldt dat goede huizen niet zomaar moeten gesloopt, en zeker niet om plaats te maken voor duurdere woningen. 
Er kunnen in deze buurt echt dingen beter, zoals de fietsroutes en de toegankelijkheid van het groen. Maar het Sixhavengebied is uniek, en dat willen we zo houden.