Top 6 kandidaten GroenLinks Amsterdam Noord
Marieke Landman, GroenLinks Noord

Paul Oranje

Penningmeester

Paul Oranje (52) woont al sinds 1997 in Zunderdorp in landelijk Noord, met echtgenote Miranda. Hij is al lang lid van GroenLinks, maar zijn kandidatuur markeert het begin van een actiever lidmaatschap. Paul is onlangs penningmeester geworden van het bestuur van GroenLinks Noord. Hij is in Noord geen onbekende, want hij wordt regelmatig ingezet als bemiddelaar en mediator bij burenruzies. Behalve in de onderwerpen in het sociale domein en de leefomgeving waar de nieuwe bestuurscommissies zich op gaat richten, is Paul geïnteresseerd in het internet, en dan met name de zaken die te maken hebben met het gebruik ervan: privacywetgeving, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het gebruik van 'open source' bronnen van kennis.

Wie ben je? Stel jezelf eens voor?

Mijn naam is Paul, bijna 53 jaar en sinds 1989 woon ik samen met mijn vriendin. Wij hebben geen kinderen.
Politiek gezien zou ik mijzelf typeren als onafhankelijk denkend en kritisch, gezegend met een portie gezond verstand en ook sociaal bewogen.
Dus voor mij geen hypes en napraterij. Schande roepen is niet mijn stijl.

Waar woon je in Noord? En hoelang al?

Sinds 1997 wonen wij in Zunderdorp. De eerste dat ik Z'dorp Zunderdorp zag was op de schaats!
Het is erg fijne plek om te wonen, met een heel gemengde bevolking. Dat behoorlijk veel huizen huurhuizen van een woningbouwvereniging zijn draagt mogelijk bij aan de diversiteit. Er wonen onder de ongeveer 450 inwoners minder mensen van buitenlandse komaf dan gemiddeld in Noord, maar het is het landelijke karakter zo vlak bij de stad wat Z'dorp maakt wat het is.

Waar kennen de leden van GroenLinks Noord je van?

Alhoewel ik al vele jaren lid ben van GroenLinks ben ik pas sinds kort actief. In het bestuur van de afdeling vervul ik het penningmeesterschap sinds half december 2013.
Aanleiding om actiever te worden was een e-mail waarin ik werd uitgenodigd voor een gesprek met de kandidatencommissie van de afdeling; ik scheen gesolliciteerd te hebben naar een plaats op de kandidatenlijst. Licht verrast ben ik maar eens langs gegaan en nu sta ik inderdaad op de lijst. Op een lage plek, maar dat laat wel toe dat ik wanneer daar behoefte aan is kan invallen in de bestuurscommissie.

Waar kennen de bewoners in Noord je van?

Een paar keer per maand kom ik als bemiddelaar van de stichting BeterBuren bij mensen over de vloer die met hun buren in conflict zijn. Je komt daardoor in contact met problemen van mensen die je anders niet zou opmerken en in buurten waar je anders niet snel terecht zou komen. En heel belangrijk, bemiddeling helptt; niet altijd, maar toch nog best vaak.

Waarom wil je zitting nemen in de bestuurscommissie?

Een best moeilijke vraag.
De gemeente Amsterdam en de stadsdelen staan de komende tijd voor grote uitdagingen. De overheveling (decentralisatie) van taken naar de gemeentes in vooral de zorg en sociale zekerheid met vermoedelijk te weinig geld om die goed uit te voeren, naast de grote bezuinigingen die de stad al op zich zich heeft moeten nemen. De streep die het kabinet door de stadsdelen heeft gehaald en waarvoor Amsterdam nu als alternatief de bestuurscommissies heeft bedacht; een zware verandering van het bestuurlijk stelsel.
Ik hoop een politieke bijdrage te kunnen leveren aan hoe Noord en de stad de komende jaren reilen en zeilen. Ik stap makkelijk op mensen af en, al zeg ik het zelf, kan problemen goed analyseren wat kan helpen om oplossingen dichterbij te brengen.

De kandidatencommissie schreef over Paul: 'Paul is actief binnen de burenbemiddeling en heeft zo ook zijn kennis opgebouwd over de inwoners uit de diverse buurten in Noord. Hij heeft veel juridische kennis en weet zodoende veel over bestuursrecht en staatsrecht. Hij weet als enige kandidaat ook veel te vertellen over hoe de bestuurscommissie eruit gaat zien. Hierom kan hij een belangrijke rol vervullen bij de invulling van de nieuwe bestuurscommssie.'